VI Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia

VI Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia

27 września 2017r. w audytorium PWSZ w Elblągu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowanaBudowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych. Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu oraz TOCfE Polska byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Postrzeganie dziecka jako jednostki autonomicznej wymagającej wsparcia, zasługującej na szacunek, akceptację to duże wyzwanie dla dorosłych – nauczycieli i rodziców. Nauczanie i przekazywanie wartości to największe dobro jakie możemy podarować dzieciom. Aby to było możliwe dorośli sami muszą być empatyczni, uważni, i przede wszystkim myślący krytycznie (analitycznie i refleksyjnie). O wadze krytycznego myślenia i jego przełożenia na codzienność, w krótkiej prezentacji mówił Maciej Winiarek, dyrektor TOCfE Polska.

Gościem konferencji była Irena Koźmińska - założycielka i prezes Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom, autorka książek „Z dzieckiem w świat wartości”, „Wychowanie przez czytanie”. Tematem jej wystąpienia zatytułowanego Z książką w świat wartości była rola nauczycieli i rodziców w przywrócenie wartościom ich należytego miejsc oraz znaczenie świadomego nauczania moralnych postaw i wyborów poprzez kontakt z właściwą literaturą od pierwszych dni życia dziecka.

Kolejnym gościem konferencji był Piotr Kaja z aktywnym wykładem Muzyka w szkole i przedszkolu, czyli praktycznie o muzykowaniu – kompozytor, muzyk, nauczyciel, autor licznych publikacji metodycznych i naukowych oraz koncepcji edukacji muzycznej i co najważniejsze, wieloletni praktyk. Wykład obfitował w wiele przykładów, ale też skłaniał do refleksji na temat błędów metodycznych powielanych bezrefleksyjnie w edukacji muzycznej dzieci już od ich najmłodszych lat.

Pogłębieniem tematu były warsztaty przeprowadzone kolejnego dnia przez Piotra Kaję Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe. Pytania i informacje zwrotne płynące z sali, a także dyskusje podczas przerwy kawowej świadczą o tym jak bardzo potrzebne są pozytywne zmiany i jak cenne są spotkania i wymiana doświadczeń.


Data publikacji: 27 września 2017


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie