Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

administracja skarbowa

kierunek: Administracja
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

- stosowanie w praktyce procedur postępowania administracyjnego,
- dokonywanie rozliczeń podatkowych, celnych, dewizowych oraz ubezpieczeniowych,
- interpretacja przepisów prawa podatkowego, celnego oraz dewizowego
- gospodarowanie finansami publicznymi zgodnie z wykładnią prawa finansowego,
- znajomość procedur kontroli celno-skarbowych,
- sporządzanie i interpretowanie sprawozdań oraz wyników finansowych,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi oraz umiejętność pracy w zespole,
- odnajdywanie się w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych.
Studenci odbywają 15 tygodniowe praktyki w instytucjach i organizacjach państwowych zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzących dochodzenia i orzekających w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, których w Polsce łącznie jest 620.
Ponadto może być zatrudniony jako:
-analityk finansowy, doradca podatkowy,
pracownik działu finansowego.
administracja skarbowa
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie