Archiwum

Nr postępowaniaTrybData ogłoszeniaTytuł postępowaniaTermin składania ofert
ZP/2311/70/2648/2019 rozeznanie cenowe 2019-12-13 Świadczenie usług przygotowania i przeprowadzenia spotkania rekreacyjnego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-12-19
zapytanie ofertowe 2019-12-05 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych, cateringowych i wynajmu sali w ramach projektu PWSZ w Elblągu - Uczelnia III Generacji 2019-12-13
ZP/2311/69/2605/2019 rozeznanie cenowe 2019-12-03 Dostawa książek wydawców polskich dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-12-09
ZP/2311/68/2558/2019 zapytanie ofertowe 2019-11-26 Dostawa pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Kształcenie 4.0”. 2019-12-04
ZP/2311/65/2492/2019 rozeznanie cenowe 2019-11-22 Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 2019-11-28
ZP/2311/63/2465/2019 rozeznanie cenowe 2019-11-21 Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-11-28
ZP/2311/66/2513/2019 rozeznanie cenowe 2019-11-20 Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-11-25
ZP/2311/64/2467/2019 rozeznanie cenowe 2019-11-15 Dostawa mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-11-20
ZP/2311/57/2193/2019 rozeznanie cenowe 2019-10-31 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 2019-11-07
ZP/2311/61/2319/2019 zapytanie ofertowe 2019-10-31 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów w ramach projektu „PWSZ w Elblągu - Uczelnia III Generacji”. 2019-11-08
ZP/2311/58/2271/2019 rozeznanie cenowe 2019-10-25 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych podczas pobytu rekreacyjno - sportowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin. 2019-10-29
ZP/2311/55/2129/2019 rozeznanie cenowe 2019-10-22 Dostawa młyna miksującego wraz z oprzyrządowaniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-10-28
ZP/2311/56/2154/2019 rozeznanie cenowe 2019-10-18 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych podczas pobytu rekreacyjno - sportowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin. 2019-10-23
ZP/2311/54/1977/2019 rozeznanie cenowe 2019-10-16 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-10-24
ZP/2311/52/1975/2019 zapytanie ofertowe 2019-09-25 Świadczenie usług edukacyjnych oraz administracyjnej obsługi na potrzeby studiów podyplomowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 2019-10-03
ZP/2311/50/1902/2019 zapytanie ofertowe 2019-09-25 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych, cateringowych i wynajmu sali w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. 2019-10-03
ZP/2311/49/1836/2019 zapytanie ofertowe 2019-09-05 Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 2019-09-13
ZP/2311/47/1783/2019 zapytanie ofertowe 2019-09-02 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych, cateringowych i wynajmu sali w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. 2019-09-10
ZP/2311/45/1776/2019 zapytanie ofertowe 2019-08-23 Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 2019-09-02
ZP/2311/44/1569/2019 rozeznanie cenowe 2019-07-19 2019-07-24
ZP/2311/42/1473/2019 rozeznanie cenowe 2019-07-15 Dostawa mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-07-18
ZP/2311/40/1487/2019 rozeznanie cenowe 2019-07-02 Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót budowlanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-07-16
ZP/2311/41/1447/2019 rozeznanie cenowe 2019-07-02 Wykonanie robót budowlanych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137 2019-07-16
ZP/2311/39/1379/2019 rozeznanie cenowe 2019-06-17 Wykonanie badań profilaktycznych kandydatów do szkół wyższych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 2019-06-25
ZP/2311/38/1355/2019 rozeznanie cenowe 2019-06-14 Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-06-24
ZP/2311/36/1232/2019 zapytanie ofertowe 2019-06-07 Świadczenie usług z zakresu mentoringu branżowego dla przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-06-18
ZP/2311/34/1167/2019 zapytanie ofertowe 2019-05-29 Świadczenie usług doradczych z zakresu coachingu dla przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-06-06
ZP/2311/37/1256/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-29 Wykonanie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-06-05
ZP/2311/35/1223/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-24 Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-30
ZP/2311/32/1103/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-13 Dostawa pomocy dydaktycznych/logopedycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-20
ZP/2311/31/1111/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-10 Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-20
ZP/2311/33/1109/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-09 Świadczenie usług księgowych na rzecz 1 przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-05-15
ZP/2311/29/1071/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-08 Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-16
ZP/2311/30/1080/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-08 Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej, kotłowni gazowej oraz kotłów wodnych opalanych gazem w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-16
ZP/2311/26/1068/2019 rozeznanie cenowe 2019-05-07 Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-15
ZP/2311/25/1008/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-30 Dostawę książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-10
ZP/2311/28/1062/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-30 Dostawa pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-05-08
ZP/2311/27/1041/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-26 Opracowanie dokumentacji wymiany hydrantów wewnętrznych w budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zlokalizowanego przy ul. Wspólnej 11-13 2019-05-07
ZP/2311/17/712/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-16 Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-04-24
ZP/2311/24/921/2019 zapytanie ofertowe 2019-04-16 Świadczenie usług informatycznych (ICT) na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-04-25
ZP/2311/20/871/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-16 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-04-24
ZP/2311/19/757/2019 zapytanie ofertowe 2019-04-12 Świadczenie usług doradczych z zakresu przetwarzania danych oraz coachingu dla przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-04-23
ZP/2311/21/883/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-12 Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych, promocyjnych i publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 2019-04-19
ZP/2311/12/822/2019 rozeznanie cenowe 2019-04-12 Dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 2019-04-18
ZP/2311/15/653/2019 zapytanie ofertowe 2019-03-26 Świadczenie usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-04-03
ZP/2311/16/716/2019 rozeznanie cenowe 2019-03-20 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych w ramach imprezy FESTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ – TURBINALIA 2019 organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu 2019-03-25
ZP/2311/14/637/2019 zapytanie ofertowe 2019-03-15 Dostawa pomocy dydaktycznych – gier edukacyjnych w ramach projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” 2019-03-25
ZP/2311/13/622/2019 rozeznanie cenowe 2019-03-11 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-03-15
ZP/2311/11/570/2019 rozeznanie cenowe 2019-03-08 Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 2019-03-13
ZP/2311/08/418/2019 zapytanie ofertowe 2019-03-07 Świadczenie usługi opieki teleinformatycznej dla przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-03-15
ZP/2311/10/462/2019 rozeznanie cenowe 2019-02-26 Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 2019-03-01
ZP/2311/09/434/2019 zapytanie ofertowe 2019-02-22 Dostawa materiałów szkoleniowych w tym materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 2019-03-04
ZP/2311/06/415/2019 rozeznanie cenowe 2019-02-21 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-02-26
ZP/2311/05/295/2019 rozeznanie cenowe 2019-02-01 Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków promocyjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2019-02-08
ZP/2311/03/180/2019 zapytanie ofertowe 2019-01-29 Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. 2019-02-08
ZP/2311/02/179/2019 zapytanie ofertowe 2019-01-29 Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. 2019-02-08
rozeznanie cenowe 2019-01-29 Opracowanie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich podłoża terenu budowy: „Rozbudowa obiektu przy ul. Wspólnej 11-13 dla potrzeb CKS oraz Dronarium dla Studenckich Kół Naukowych PWSZ w Elblągu 2019-02-01
ZP/2311/01/40/2019 zapytanie ofertowe 2019-01-10 Świadczenie usług promocyjnych dotyczących realizacji projektu „STARTUP HOUSE III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2019-01-18
ZP/2311/62/2905/2018 rozeznanie cenowe 2018-12-11 Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji dźwigów, platform dla osób niepełnosprawnych, wciągarki elektrycznej i transportera w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2018-12-18