Multiwyszukiwarka EDS

Komunikaty

Studenci I roku

Informacje dla studentów I roku 2018/2019 dotyczące szkolenia bibliotecznego

Dostępne bazy

Dostępne internetowe biblioteki e-booków oraz bazy.

Portrety

Zapraszamy na wernisaż prac studentów IPJ

Baza testowa - Emerald Group Publishing

Zapraszamy do bezpłatnego dostępu do Emerald Insight, bazy pełnej wysokiej jakości eJournals.