Człowiek w obliczu kryzysu

ISSN: 978-83-62336-41-8 Data wydania: 2015 Opis:

Spis treści [PDF] 

   „(…) Monografia składa się z pięciu części. Część pierwsza poświęcona jest kryzysowi psychologicznemu, część druga kryzysowi w edukacji i wychowaniu, a część trzecia kryzysowi w różnych przejawach życia społecznego. Przekaz  językowy, literacki i medialny w kontekście kryzysu zawarty jest w części czwartej. Piąta i ostatnia część monografii poświęcona jest gospodarczym i ekonomicznym wymiarom kryzysu.

       Mamy nadzieję, że różnorodność warsztatu, koncepcji i wizji w ujęciu zjawiska kryzysu w tekstach naszej monografii będzie inspiracją dla dalszych badań oraz powstawania nowych teorii i koncepcji  kryzysu w wielu dyscyplinach naukowych. Mamy również nadzieję, że dla wszystkich naszych Czytelników będzie intelektualną przygodą połączoną z refleksją i pogłębionym rozumieniem kryzysu w wielu jego wymiarach. (…)”

Fragment wstępu

Alina Chyczewska i Iwona Maria Kijowska


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu