Dwudniowe darmowe szkolenia

Dwudniowe darmowe szkolenia

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”

 

Szkolenia zakończone egzaminem i certyfikatem.

SZKOLENIE BEZPŁATNE!

TERMIN: 1-2.12.2018

MIEJSCE: Iława

KOSZTY: szkolenie bezpłatne, wszystkie koszty pokrywa organizator (transport i wyżywienie)

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

REKRUTACJA trwa do 23 listopada 2018 r.

ZGŁOSZENIA:

- TELEFONICZNIE pod nr telefonu 516 009 051 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

- MAILOWO na adres: Turn on Javascript! z tytułem maila „PWSZ ELBLĄG” poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony http://cnw.kai-info.eu/wp-files/Zał.%201.%20Formularz%20zgłoszeniowy.pdf

 

PLAN SZKOLEŃ:

Dzień I:

- 8.00 – wyjazd z Elbląga z parkingu przy ul. Wojska Polskiego 1

- 11.00-18.00 – szkolenie w Iławie (z przerwą obiadową)

- 18.00 – powrót do Elbląga

 

Dzień II:

- 8.00 – wyjazd z Elbląga z parkingu przy ul. Wojska Polskiego 1

- 11.00-18.00 – szkolenie w Iławie (z przerwą obiadową)

- 18.00 – powrót do Elbląga

 

 

OPIS SZKOLENIA

„System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”

Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulatorów dronów i ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu profesjonalnych dronów.

 

Dwudniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych. 

 

 

Harmonogram zajęć:

Dzień 1:

1. Wprowadzenie - Technologie GIS w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji

                a. GOOGLE MAPS

                b. technologie GPS + GIS (lokalizacja)

                c. społeczeństwo geoinformacyjne

2. Charakterystyka i możliwości GIS

                a. teoretyczne podstawy GIS

                b. budowa systemów GIS

                c. geoportale i sieciowe usługi danych przestrzennych

                d. praca z danymi przestrzennymi jako źródło nowej informacji

3. Praktyczne aspekty stosowania GIS w gospodarce

                a. administracja publiczna (ochrona środowiska, planowane przestrzenne)

                b. zarządzanie kryzysowe

                c. działaność służb

                d. lokalizacja inwestycji

                e. geomarketing

4. Modele dane przestrzennych

                a. relacyjne bazy danych

                b. dane wektorowe

                c. dane rastrowe

5. Podstawy praca w środowisku GIS (open source software – JOSM)

                a. interfejs ( dane geomatryczne - mapa, dane opisowe - tabele)

                b. wprowadzanie danych

                c. praca z danymi  (rysowanie, uzupełnianie atrybutów, wpasowywanie rastrów)

                d. zapytania atrybutowe i przestrzenne

                e. wizualizacja danych (kartogramy, kartodiagramy)

                f. wydruki i eksport danych

6. Hydepark (dyskusja)

 

Dzień 2:

7. Podstawy praca w środowisku GIS (open source software – JOSM)

                a. wprowadzenie do QQGIS

                b. wprowadzenia do analizy przestrzennej

                c. współpraca pomiędzy JOSM i QGIS

8. Analizy Przestrzenne

                a. idea analiz przestrzennych

                b. zadanie z analiz pionowych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

                c. analizy wektorowe (strefa buforowa, złączenia przestrzenne)

                d. analizy rastrowe (rastry odległości, algebra rastrów, geostatystyki - interpolacje, mapy gęstości, hot spoty)

                e.  analizy hybrydowe

                f. analizy sieciowe (analiza dojazdów)

9. Nowoczesne technologie pozyskiwania danych (UAV - drony)

                a. możliwości pozyskiwania danych

                b. możliwości przetwarzania danych

                c. analiza danych z UAV z wykorzystaniem GIS

                d. pozyskiwanie danych

10. Zajęcia praktyczne

                a. symulatory dronów

                b. umiejętności operowania profesjonalnym dronem

11. Projekt końcowy

                a. projekt końcowy pracy w środowisku GIS + test

12. Podsumowanie

 

 


Data publikacji: 13 listopada 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie