Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

ekonomia procesów logistycznych

kierunek: Ekonomia
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne), niestacjonarne

Opłata za studia

studia dzienne (stacjonarne) - BEZPŁATNE | studia zaoczne (niestacjonarne) - 2300 zł

Studia na kierunku EKONOMIA o specjalności: ekonomika procesów logistycznych pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności związanych z procesami logistycznymi, które są procesami usługowymi i wspomagającymi zasadniczy cel działania przedsiębiorstw, jakim jest perfekcyjne zaspokojenie potrzeb klienta. Nabyte kompetencje dotyczą w szczególności:

 • analizy i oceny ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp.,
 • analizy i opracowania strategii łańcuchów dostaw,
 • wdrażania innowacji logistycznych,
 • funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • użytkowania systemów informatycznych w działalności logistycznej,
 • zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami,
 • zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

 

Przykładowe miejsca praktyk:

 • krajowe i międzynarodowe centra i sieci logistyczne,
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i kurierskie,
 • komórki innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialne za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej odpowiedzialne za procesy logistyczne,
 • firmy doradcze i certyfikujące w zakresie jakości, doradztwa organizacyjnego i kadrowego.

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich, komórkach innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami 
i odbiorcami, a także w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne oraz w firmach doradczych i certyfikujących.

 

Studenci kończący Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

ekonomia procesów logistycznych
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3,5 roku (siedem semestrów)
Tryb studiów:studia dzienne (stacjonarne) - BEZPŁATNE | studia zaoczne (niestacjonarne) - 2300 zł


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie