Goście z Firat University z Turcji

Goście z Firat University z Turcji

 29 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu gościło 3 przedstawicieli Firat Univesity z Elazig w Turcji, w tym koordynator uczelniany progamu Erasmus+ prof. dr Sedat Sunter i dr Izzet Tasar z Wydziału Ekonomicznego. W czasie wizyty odbyło się spotkanie z Rektorem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem, Prorektorem ds. organizacyjnych dr Ireną Sorokosz oraz przedstawicielami dyrekcji Instytutów PWSZ w Elblągu. Obie Uczelnie zaprezentowały swoje jednostki. Goście zwiedzili również budynki dydaktyczne elbląskiej Uczelni. Obie strony zapowiedziały rozszerzenie współpracy i wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej.

PWSZ w Elblągu współpracuje z Firat University od 2015 roku. Umowa obejmuje 3 kierunki studiów: Mechanikę i budowę naszyn, Informatykę i Ekonomię. Do tej pory 3 tureckich studentów  realizowało studia i praktyki w Elblągu.

Fırat University jest państwowym uniwersytetem z siedzibą w Elazığ w Turcji. Uniwersytet został założony w 1975 roku i nazwany na cześć tureckiej nazwy rzeki Eufrat, która pochodzi z Elazığ. Będąc jedną z głównych instytucji akademickich we wschodniej Turcji, uniwersytet ma dwanaście wydziałów, cztery instytuty, jedno państwowe konserwatorium, trzy wyższe szkoły zawodowe i dwadzieścia jeden ośrodków badawczych, z dużym naciskiem na postęp naukowy i technologiczny oraz badania. Obecnie studiuje tu ponad 31 tysięcy studentów.

Przyjazd realizowany był w ramach projektu mobilności studentów i wykładowców z krajami programu w Programie Erasmus+.

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku elbląska PWSZ-tka w swoich murach gościła studentów z zagranicznych uczelni partnerskich. W obecnym roku akademickim w ramach Programu ERASMUS+ z bogatej oferty kształcenia skorzystało łącznie 22 zagranicznych studentów z: Firat University (Turcja), Recep Tayyip Erdogan University (Turcja), University of South Bohemia (Czechy), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universidad de Oviedo (Hiszpania), Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji. Obcokrajowcy przebywający w Instytucie Politechnicznym, Informatycznym, Pedagogiczno-Językowym i Ekonomicznym brali udział w zajęciach na kierunkach: Pedagogika, Filologia angielska, Ekonomia oraz Mechanika i budowa maszyn.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, a jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus + powstał dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni. Elbląska PWSZ do programu przystąpiła w 2005 roku, uzyskując Europejską Kartę Erasmusa, która uprawnia ją do realizowania wyjazdów w ramach programu. Co roku ponad 40 studentów odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich.

Erasmus+ jest wspaniałą przygodą, pozwalającą m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

 


Data publikacji: 31 maja 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie