„Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie”

„Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie”

W dniach 17-21 maja 2021 startuje ogólnopolski projekt „Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie”. Inicjatywa została objęta patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP.

Celem projektu jest promocja działalności Biur Karier na uczelniach wyższych w całej Polsce, zacieśnienie współpracy między Biurami Karier i utrwalenie ich pozytywnego wizerunku zarówno w środowisku zewnętrznym jak i uniwersyteckim. W ramach projektu, Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z całego kraju. Wspólna szata graficzna dla organizowanych w ramach projektu wydarzeń jest dowodem współpracy i porozumienia Biur Karier.

 

Podczas wydarzeń tegorocznej edycji Gry o Karierę organizatorzy zwwracjają uwagę na aktywizację zawodową osób ze szczególnymi potrzebami - studentów wysoko wrażliwych, nieneurotypowych i osób z niepełnosprawnościami. Przykładowe zagadnienia:

•             dobre praktyki w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami 

•             doświadczenia absolwentów z niepełnosprawnością z poszukiwaniem pracy  

•             niepełnosprawność a praktyki studenckie 

•             rola uczelni w kształtowaniu świadomości niepełnosprawności

•             pracodawcy w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Lista Biur wchodzących w skład projektu zostanie opublikowana na dedykowanej stronie internetowej (www.graokariere.wordpress.com) wraz z opisem wydarzeń i linkami do zapisów.


Data publikacji: 27 kwietnia 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry