Historyczne dyplomatorium w IPJ

Historyczne dyplomatorium w IPJ

10 lipca 2018 r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, po raz pierwszy w historii Uczelni, dyplomy ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) odebrała grupa 29 absolwentów kierunku Pedagogika, z dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Świeżo upieczonym magistrom dyplomy uroczyście wręczył Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk w towarzystwie Prorektor ds. Kształcenia dr Iwony Kijowskiej oraz dyrekcji Instytutu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uprawnienia do kształcenia  na poziomie II stopnia otrzymała 25 maja 2016r.

- Program studiów magisterskich zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, rozpoczęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich – mówi mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno – Językowego PWSZ w Elblągu.

- Ukończenie przez naszych absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) zwiększa ich szansę na zatrudnienie w zawodzie nauczyciela. Mają dostęp do większej liczby szkół i placówek oświatowych, w których wymagany jest tytuł zawodowy magister –  mówi Prorektor dr Iwona Kijowska.

- Dodatkowo atrakcyjność naszych absolwentów zwiększa liczba odbytych przez nich godzin praktyk zawodowych – dodaje Prorektor – W ramach studiów magisterskich studenci zobowiązani byli do odbycia trzymiesięcznych praktyk zawodowych, co zaprocentowało zwiększeniem ich kompetencji społecznych i zawodowych. Pochwały pod adresem studentów, wypowiadane przez niektórych pracodawców, a nawet propozycje zatrudnienia, pozwalają twierdzić, że studia na profilu praktycznym w PWSZ w Elblągu przygotowują kompetentnych specjalistów w swoim zawodzie.

Wszystkim absolwentom gratulujemy z okazji uzyskania tytułu zawodowego magistra oraz życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.


Data publikacji: 10 lipca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie