Inauguracje na Uniwersytetach III Wieku

Inauguracje na Uniwersytetach III Wieku

Akademia Seniora w Pasłęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

17 października  2019 odbywała się podwójna uroczystość: inauguracja roku akademickiego 2019/2020 oraz jubileusz 10-lecia istnienia PUTW. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu, urzędów i placówek działających na terenie miasta i gminy.  Z ramienia PWSZ w Elblągu udział wzięli dr Irena Sorokosz i dr Ewa Leszczyńska, a cała uroczystość poprowadziła prezes PUTW  Helena Mendelewska. Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany „Zaskakujące eksperymenty psychologiczne, które zdradzają prawdę o ludzkiej naturze” wygłosiła dr Irena Sorokosz. Jubileusz 10-lecia PUTW uświetnił występ chóru i zespołu teatralnego działających przy uniwersytecie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od roku akademickiego 2011/2012 patronuje Pasłęckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku organizując dla słuchaczy wykłady i warsztaty w ramach działalności Akademii Seniora.

 

Akademia Seniora w UTW w Braniewie

25 października 2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie zainaugurował kolejny rok akademicki. Z ramienia PWSZ w Elblągu w uroczystości udział wzięła dr Irena Sorokosz, która wygłosiła wykład inauguracyjny zatytułowany „Siła optymizmu i pozytywnego myślenia” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ubiegłym roku akademickim objęła patronatem naukowym UTW w Braniewie w ramach działalności Akademii Seniora.


Data publikacji: 28 października 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu