INŻYNIEROMANIA 2019

INŻYNIEROMANIA 2019

Od 2012 roku Instytut Politechniczny rokrocznie realizuje cykl zajęć dydaktycznych dedykowanych uczniom elbląskich szkół, z którymi ściśle współpracuje. Laboratoria, ćwiczenia i wykłady kierowane są do tych uczniów, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz umiejętności praktyczne, a często myślą o studiach inżynierskich. Duża część zajęć prowadzona jest w specjalistycznych laboratoriach pod okiem praktyków.

W bieżącym roku akademickim realizowane są zajęcia laboratoryjne z fizyki, biologii (mikroskopowanie) i budowlane. Dużym zainteresowaniem cieszą się laboratoria z chemii analitycznej (miareczkowanie, analiza jakościowa wody) dla przyszłych techników analityków  oraz z elektrotechniki samochodowej. Zaplanowano również wykłady i ćwiczenia z matematyki.

Koordynatorem INŻYNIEROMANII jest dr Agata Rychter, z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego.


Data publikacji: 22 maja 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu