Kampania społeczna: Stop mowie nienawiści

Kampania społeczna: Stop mowie nienawiści

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał V edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić?”. Tegoroczna kampania społeczna przebiegła pod hasłem: „Stop mowie nienawiści”.

Konferencja została zorganizowana 30 października w ramach miejskiego programu „Bezpieczny Elblag”. Zaproszeni na nią prelegenci oraz uczniowie szkół rozmawiali o nasilającej się w Internecie cyberprzemocy oraz o sposobach walki z nią. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność: nadinsp. Tomasza Klimka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie; insp. Roberta Muraszko, Komendanta Miejskiego Policji W Elblągu; Małgorzaty Sowickiej, Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu; Krzysztofa Konerta, Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu; Joanny Poźnikiewicz i Beaty Kuleszy, Wizytatorów Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Elblągu; radnych Rady Miejskiej w Elblągu; przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego; przedstawicieli Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; dyrektorów elbląskich szkół i placówek oświatowych; komendantów; naczelników oraz funkcjonariuszy Policji oraz innych służb mundurowych; przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Elbląga.

W tym roku w elbląskich szkołach zostały przeprowadzone badania ankietowe dla dzieci z klas 7-8 dotyczące cyberprzemocy. W badaniu wzięło udział 1144 uczniów.

- „Okazuje się, że mowa nienawiści jest na porządku dziennym w naszym języku. Jak wynika z badań ankietowych ponad 72 % uczniów szkół podstawowych padło jej ofiarą” – poinformowała Hanna Mierzejewska, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

Cyberprzemoc polega na wirtualnej agresji, między innymi poprzez: tworzenie kompromitujących stron i rozsyłanie kompromitujących materiałów, nękanie, poniżanie i obrażanie z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego. W powyższych badaniach aż 68% uczniów zaznaczyło, że ofiarami przemocy stawali się wielokrotnie. Sprawcą są najczęściej rówieśnicy, ale badania potwierdziły, że bywają nimi też dorośli.

 

- „Każda tego typu kampania jest bardzo potrzebna. Należy uświadamiać ludzi, zwłaszcza młodych, że nie wszystko im wolno. Pamiętajmy, że nawet wolność słowa jest ograniczona barierą krzywdzenia innego człowieka” – mówił komisarz Tomasz Klucznik, Kierownik Referatu dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego w Komendzie Policji w Elblągu.

W ramach programu przygotowano konkursy dla uczniów elbląskich szkół podstawowych na plakat i film, które miały ukazywać zwalczanie mowy nienawiści. Prezydent Miasta Elbląga Pan Witold Wróblewski ufundował laureatom cenne nagrody. Do konkursu zgłosiło się osiem szkół. W kategorii film:

1)     I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 19,

2)     II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 14;

3)     III miejsce przypadło również Szkole Podstawowej nr 14.

W kategorii plakat:

1)    I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 12;

2)    II miejsce Szkoła Podstawowa nr 15;

3)    III miejsce Szkoła Podstawowa nr 18.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. 

Liczne wyrazy uznania skierowano do prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, Rektora PWSZ w Elblągu oraz dr Ireny Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych PWSZ w Elblągu. Podziękowania dotyczyły wkładu w kampanię oraz współorganizację wydarzenia. Upominki oraz publikację wydaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie odebrała Pani dr Irena Sorokosz, która podczas konferencji wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Hejt i trolling w komunikacji internetowej - mechanizmy psychologiczne”.

Patronat nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezydent Elbląga.


Data publikacji: 31 października 2019

Przewiń do góry