mgr H. Szumna w gdańskim zarządzie AZS

W dniu 18 czerwca 2020 roku, w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyborów Zarządu. W wyniku wyborów Prezesem Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku na kadencję 2020 – 2022  został  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej (na zdjęciu) a w składzie Zarządu ponownie zasiadać będzie przedstawicielka naszej Uczelni mgr Henryka Szumna (na zdjęciu).

 

Mgr Henryka Szumna – jest zasłużoną działaczką na rzecz kultury fizycznej i sportu. Od 2009 roku Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu, od 2011 roku zasiada w Zarządzie Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku. Pani Szumna również aktywnie działa na rzecz naszego miasta. Od 2011 roku jest członkiem Rady Sportu w Elblągu powoływanej przez Prezydenta Elbląga, organu o charakterze opiniodawczo - doradczym oraz inicjatywnym, wspomagającym rozwój kultury fizycznej i sportu w Elblągu.

Serdecznie gratulujemy.


Data publikacji: 19 czerwca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry