NABÓR PRZEDŁUŻONY - STUDIUJ W ELBLĄGU. BEZPŁATNIE!

W związku ze sporym zainteresowaniem kandydatów studiami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w ElbląguUczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła wydłużyć czas składania podań. W ofercie uczelni znajdziecie studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie,
w trybie dziennym i zaocznym.

W I TURZE największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn oraz specjalność: podatki i rachunkowość w administracji. Zakwalifikowani kandydaci mają czas do 2 sierpnia (do g. 15:00) na dostarczenie dokumentów do odpowiednich Punktów Rekrutacyjnych: https://pwsz.elblag.pl/komisje-rekrutacyjne.html

II TURA REJESTRACJI INTERNETOWEJ na studia w PWSZ w Elblągu rozpoczęła się 28 lipca 2018 r. W tej turze pomija się etap wstępnej kwalifikacji. Aby zostać przyjętym na studia należy do dnia 19 września :

 1. zarejestrować się w internetowej rejestracji kandydatów IRK, pod adresem: https://irk.pwsz.elblag.pl/pl/
 2. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 3. złożyć komplet dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na wybrany kierunek (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 • kandydaci na studia I stopnia: poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kopię świadectwa dojrzałości,
 • kandydaci na studia II stopnia (magisterskie): poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów I albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu tożsamości poświadczoną przez uczelnię,
 • zaświadczenie lekarskie

Dodatkowo:

 • kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)– zaświadczenie o zatrudnieniu.

STUDIA PODYPLOMOWE

W dalszym ciągu można zapisywać się również na studia podyplomowe. Szeroka oferta kierunków studiów podyplomowych znajduje się na stronie: http://www.pwsz.elblag.pl/podyplomowe.html

Nie zwlekaj! – zapisz się na wymarzony kierunek i studiuj bezpłatnie w Elblągu.

Dodatkowa rekrutacja potrwa do 19 września br. do godz. 15.00.


Data publikacji: 02 sierpnia 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie