Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel

Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel

W dniach 6-7 lutego 2018 roku Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu gościł prof. dra hab. Jacka Pyżalskiego, który poprowadził kolejny cykl wykładów w ramach projektu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel", realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.

 

Podczas dwudniowych spotkań z nauczycielami, pedagogami i psychologami elbląskich placówek oświatowych rozpatrywano zagadnienia związane z bieżącymi wyzwaniami pracy we współczesnej szkole. Profesor Jacek Pyżalski i tym razem podjął się odpowiedzi na pytania nurtujące niemal wszystkich pedagogów: Jak zmotywować niezmotywowanych? Jak postępować w sytuacjach trudnych wychowawczo? Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy w szkole? Teoretycznej analizie zagadnień towarzyszyły przykłady z wieloletnich doświadczeń pedagogicznych oraz pracy badawczej, z których wynikało niezbicie, iż punktem wyjścia do satysfakcjonujących doświadczeń szkolnych - zarówno dla uczniów jak i dla ich nauczycieli - pozostaje konsekwentne budowanie relacji, opartych na szacunku, otwartości oraz wiedzy i kompetencji pedagogów odnośnie psychologicznych, a także społecznych uwarunkowań uczniowskich postaw i zachowań.

 

dr hab. Jacek Pyżalski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych (min. pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012)) , trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej.


Data publikacji: 12 lutego 2018

Powiązane artykuły

Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel

W dniach 5-6 września 2017 roku w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyły się konferencje w ramach cyklu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel" organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie