UWAGA STUDENCI ODWOŁANE ZAJĘCIA!!!

18-19.12.2019 r. - z dr Anną Właszyn

11.12.2019 r. - z dr Ewą Leszczyńską

10.12.2019 r. - z dr Małgorzatą Moszyńską

09-10.12.2019 r. - z mgr Marceliną Krzemińską

04-13.12.2019 r. - z mgr Jackiem Iciaszkiem, zapowiedziane kolokwia dla II roku filologii odbędą się 19.12.2019 r.

03-14.12.2019 r. - z mgr Agatą Naganowską

03-06.12.2019 r. - z mgr Walentyną Karwacką

29.11.2019 r. - z prof. dr hab. J. Szyłakiem

25 - 28.11.2019 r. - z mgr Piotrem Kacałą

25 - 28.11.2019 r. - z dr Ireną Sorokosz

22.11.2019 r. - z mgr Elżbietą Rywelską-Genge

18-20.11.2019 r. - z mgr D. Zdrojewską

15.11.2019 r. - z dr A. Żółtowską

14.11.2019 r. - z dr A. Chyczewską

12.11.2019 r. - z dr hab. F. Tomaszewskim, prof. PWSZ

12.11.2019 r. - z mgr Iwoną Ksionek

08.11.2019 r. - z prof. dr hab. J. Szyłakiem

06.11.2019 r. - z dr hab. L. Hurło, prof. PWSZ

04.11.2019 r. - z dr K. Jarosińską-Buriak

29.10.2019 r. - z mgr Piotrem Kacałą

28.10.2019 r. - z dr I. Kijowską (II PES)

28.10.2019 r. - z mgr H. Szumną od godz 11:00-12:30 ( dotyczy tylko grupy I FAN)

25.10.2019 r. - z dr A. Żółtowską (zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez wykładowcę)

22.10.2019 r. - z prof. dr hab. W. Kubińskim

22.10.2019 r. - z dr hab. O. Kubińską, prof. PWSZ

28.10.2019 r. - z dr hab. Z. Licą do godz. 12:00 (dotyczy II roku filologii polskiej)

22.10.2019 r. - z dr M. Moszyńską

24.10.2019 r. - z dr Piotrem Kallasem

16.10.2019 r. - z mgr Sylwią Góralewicz (dot. grupy II FA-N 10:15-11:45), reszta zajęć według planu

16.10.2019 r. - z dr Anną Właszyn (dot. grupy II LS 10:15-11:45), reszta zajęć według planu

16.10.2019 r. oraz 23.10.2019 r. - z prof. dr hab. M. Kraską (zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez wykładowcę)

16.10.2019 r. - z mgr P. Kacałą (dot. grupy I LS 10:15-11:45), reszta zajęć według planu

16.10.2019 r. - z dr A. Żółtowską (dot. grupy III LS pocz. 10:15-11:45), reszta zajęć według planu

18.10.2019 r. - z dr hab. Mirosławą Modrzewską, prof. PWSZ

11.10.2019 r. - z prof. dr hab. J. Szyłakiem

09-18.10.2019 r. - z mgr Agatą Naganowską

09-10.10.2019 r.- z mgr Jackiem Iciaszkiem

08.10.2019 r. - z dr D. Bronk

04.10.2019 r. - z dr Stanisławem Modrzewskim

07-09.10.2019 r. - z dr Marleną Kardasz

02.10.2019 r. od godz. 10:00 - z dr Agnieszką Żółtowską (dot. grupy I LS zaaw., III LS), zajęcia na godz. 8:00 odbędą się według planu.

03.10.2019 r. - z mgr Agatą Naganowską (Filologia)

02.10.2019 r. - z dr I. Sorokosz (tylko I rok PE Logopedia)

01.10.2019 r. - z dr I. Sorokosz

30.09.2019 r. - 04.10.2019 r. - z dr K. Jarosińską-Buriak

30.09.2019 r. -  z dr hab. Z. Licą, prof.PWSZ

02.10.2019 r. -  z prof. dr hab. E.Łuczyńskim