Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

pedagogika medialna

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

KIERUNEK adresowany do wszystkich którzy:
o chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje uzyskując tytuł magistra w zakresie wymienionym w tytule kierunku,
o chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, kończąc wcześniej studia licencjackie na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.
Absolwent studiów II stopnia, który ukończył pedagogikę medialną nabędzie umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów. Nauczy się optymalnie korzystać z ich możliwości i będzie potrafił refleksyjnie oceniać role mediów w edukacji oraz wychowaniu.

Absolwent może być zatrudniony w:
o środkach masowego przekazu,
o redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych,
o urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami,
o agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia np. świetlice środowiskowe, muzea,
o różnego rodzaju instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno -wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatyczno-dydaktycznego,
o marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych.
pedagogika medialna
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie