Pierwsi absolwenci kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA

W  dniach od 2 do 4 lipca br. odbyły się pierwsze w historii Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu egzaminy dyplomowe na kierunku pedagogika specjalna. Absolwenci tego kierunku, podczas 3-letniego kształcenia na studiach I stopnia o profilu praktycznym, zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności w zakresie dwóch specjalności, tj. logopedii z terapią pedagogiczną oraz oligofrenopedagogiki z socjoterapią.

Profil praktyczny kształcenia pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, bowiem zdecydowana większość programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne, które prowadzone są często przez nauczycieli akademickich - praktyków, którzy swoje doświadczenia profesjonalne nabyli poza uczelnią.  Dodatkowo duża liczba godzin praktyki zawodowej przewidzianej programem studiów oraz dodatkowa liczba godzin praktyki w ramach programu pilotażowego realizowanego w PWSZ w Elblągu, determinuje uzyskanie doświadczenia zawodowego, pozwalającego na satysfakcjonujące podjęcie aktywności zawodowej. Studenci kompetencje zawodowe zdobywali odbywając praktykę studencką przede wszystkim w placówkach kształcenia specjalnego, ale też w innych placówkach oświatowych, w których pracują nauczyciele o wskazanej profesji.

Nasi absolwenci posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela: logopedy, terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga, socjoterapeuty i mogą podjąć pracę zawodową bez obaw o to, że nie poradzą sobie z problemami wynikającymi ze zderzenia teorii z praktyką. Fakt, że pod okiem zaangażowanych nauczycieli, będących opiekunami praktyk w szkołach i placówkach oświatowych, efektywnie rozwijali swoje kompetencje społeczno-zawodowe, niewątpliwie przyczynia się do wzrostu poczucia pewności siebie w tych wyjątkowych i wymagających zawodach.   

Absolwenci mogą też kontynuować naukę w ramach studiów II stopnia, a także studiów podyplomowych. 

Wszystkim absolwentom gratulujemy z okazji uzyskania tytułu zawodowego licencjata oraz życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.


Data publikacji: 06 lipca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie