Pierwsze obrony prac magisterskich

Pierwsze obrony prac magisterskich

2 lipca 2018 roku w PWSZ w Elblągu odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich. W dniu dzisiejszym łącznie broniło się 18 studentów z kierunku Pedagogika, ze specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie. W komisjach zasiedli: dr Iwona Kijowska, dr Irena Sorokosz, prof. dr hab. Mirosław Patalon, mgr Teresa Kubryń, dr hab. Jan Papież, prof. PWSZ oraz prof. dr hab. Ewa Szatan.    

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uruchomiła studia II stopnia na kierunku Pedagogika w październiku 2016 roku. Realizowane są one w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu przy ulicy Czerniakowskiej 22.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika mają charakter praktyczny, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń i warsztatów przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Studenci realizują praktykę w wymiarze trzech miesięcy. Praktyka ta przyczynia się do rzetelnego przygotowania zarówno merytorycznego, jak i metodycznego. Proponowane studia magisterskie niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia poziomu zawodowego przyszłych nauczycieli, zwiększając ich kwalifikacje i kompetencje. Jest to bardzo istotne, ponieważ poziom wykształcenia i zakres kompetencji nauczycieli ma olbrzymi wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości młodego człowieka – podkreśla dr Iwona Kijowska, Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu.

Kolejne obrony odbędą się w dniu jutrzejszym, a uroczyste dyplomatorium zaplanowano na 10 lipca 2018 roku.


Data publikacji: 02 lipca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu