Podwójny jubileusz

Podwójny jubileusz

13 listopada 2019r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość Jubileuszu siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. UG, dr hab. Jana Papieża.  Uroczystość uświetnił wykład zatytułowany „Edukacja w polityce. Polityka w edukacji”, który wygłosił Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Z okazji Jubileuszu została wydana publikacja, dedykowana  profesorowi Janowi Papieżowi  pt: „Demokracja, Socjalizacja, Wychowanie”. Autorami tekstów są osoby z różnych szkół i ośrodków badawczych, w tym z PWSZ w Elblągu, którzy współpracowali z Jubilatem na wielu płaszczyznach życia akademickiego.


Data publikacji: 19 listopada 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu