Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

przedsiębiorczość gospodarcza

dołącz do grupy rekrutacja na FB

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne), niestacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne (stacjonarne)
2300 zł (niestacjonarne)

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku Ekonomia o specjalności przedsiębiorczość gospodarcza pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podjęcia własnej działalności gospodarczej w rynku krajowym i europejskim,
 • posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów podmiotów gospodarczych,
 • oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,
 • stosowania zasad rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykorzystywania wiedzy w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw,
 • analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,
 • umiejętności stosowania koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • stosowania koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wyceny projektów gospodarczych,
 • kreowania orientacji marketingowej biznesu oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych,
 • analizy i prezentacji informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, w tym prognozowania i symulacji, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wizualizacji informacji w biznesie,
 • stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną,
 • analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań,
 • interpretacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu lokalnym i regionalnym warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • znajomości języka obcego.

przedsiębiorczość gospodarcza
przedsiębiorczość gospodarcza

Praca dla Ciebie

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej już po zakończeniu studiów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji trzech podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorcy: ekonomicznej, odpowiedzialności publicznej oraz etycznej. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia 

Dodatkowa rekrutacja do 14.10 Zapisz się ON-LINE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu