Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole

ISSN: 978-83-62336-48-7 Data wydania: 2017 Opis:

„(…)Celem niniejszej pracy było wykazanie czy placówki edukacyjne muszą się borykać z problemem trudnych uczniów, czy to może uczniowie muszą uczęszczać do tak zwanej „trudnej szkoły”. W ramach analizy wykorzystana została metoda analizy i krytyki piśmiennictwa. Dysertacja jest pracą teoretyczną, opierającą się na dotychczasowych badaniach odnoszących się do poruszanej problematyki. (…)

            Autorki niniejszego opracowania mają nadzieję, że zaprezentowane perspektywy postrzegania szkoły, jak i ucznia pozwolą na zrozumienie złożoności problemu edukacji w obecnej rzeczywistości. Różnorodne uwarunkowania stanowiące ograniczenia, ale i możliwości działania nauczyciela w obszarze edukacji i wychowania powinny bowiem tworzyć  płaszczyznę poszukiwania rozwiązań, sięgania po fachowa pomoc i być motorem poszerzania swojej wiedzy. Właściwa ocena przejawów oraz zrozumienie przyczyn trudności ucznia to klucz do właściwego postępowania, zapobiegania negatywnym zachowaniom i pokierowania jego karierą szkolną. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów pedagogiki i nauczycieli rozpoczynających swoją drogę zawodową. Może także dla rodziców stanowić źródło informacji o zachowaniach ich dzieci i pomóc zrozumieć z jakimi trudnościami się borykają (…)”

 

Fragment wstępu

Irena Sorokosz, Iwona Maria Kijowska, Lucyna Hurło


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie