PWSZ w Elblągu partnerem w projekcie „Platforma startowa El-evator”

PWSZ w Elblągu partnerem w projekcie „Platforma startowa El-evator”

14 czerwca 2018 roku Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Platforma startowa El-evator” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Stronami umowy są: Gmina Miasto Elbląg – Elbląski Park Technologiczny oraz partnerzy. Partnerami w projekcie obok Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu są: Investin sp. z o. o., OPEGIEKA sp. z o. o., Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Grantera sp. z o.o. oraz Fundacja Zaawansowanych Technologii.

Celem umowy jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji wyżej wymienionego projektu, polegającego na organizacji kompleksowego programu wsparcia w makroregionie Polski Wschodniej, który umożliwi zapewnienie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jako partner umowy zobowiązała się do zapewnienia przy rekrutacji i weryfikacji przedstawiciela w charakterze eksperta branżowego, świadczenia usług specjalistycznych związanych z opracowaniem produktu w zakresie wsparcia technicznego (technologicznego) dla startup-ów oraz zapewnienia managerów inkubacji.


Data publikacji: 14 czerwca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie