Przedłużona rekrutacja do Projektu "STARTUP HOUSE IV-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Przedłużona rekrutacja do Projektu "STARTUP HOUSE IV-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

W tym trudnym dla wielu przedsiębiorców czasie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wychodzi z ciekawą propozycją.
Jeśli Twoja firma jest w początkowej fazie rozwoju (tj. funkcjonuje na rynku nie dłużej niż 3 lata) możesz wziąć udział w projekcie inkubacji "Startup House IV".

"Startup House" to propozycja dla osób, które chcą rozwinąć swoją firmę bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Do tej pory zaufało nam i z bezpłatnej oferty skorzystało już 45 przedsiębiorstw!

W trwającej edycji programu wsparciem objętych zostanie aż 15 firm. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

 

Poznaj korzyści, które oferuje "Startup House IV"

Każda biorąca udział w projekcie firma otrzyma bezpłatnie:

- dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych, strefy coworkingu oraz przestrzeni magazynowej,
- szkolenia specjalistyczne,
- usługi ICT,
- usługi specjalistyczne (związane z promocją),
- usługi prawne,
- usługi księgowe,
- doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching, RODO),
- mentoring,
- wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy,
- usługi kancelaryjne.

                

Masz dodatkowe pytania? Wyślij nam maila na adres Turn on Javascript!


Zobacz, co o projekcie mówią byli uczestnicy 

Dokumenty

Dokumenty do pobrania (formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji, regulamin świadczenia usług, umowa inkubacji biuro wirtualne, umowa inkubacji pomieszczenie biurowe)

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres Turn on Javascript! lub złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).


O projekcie

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.

 

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221  267,45  zł.

 


Data publikacji: 31 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry