Rekrutacja nauczycieli akademickich i innych osób dydaktycznych do projektu

Rekrutacja nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne do projektu pn.„Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności” w ramach Programu podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej

Celem szkolenia jest poznanie i uświadomienie potrzeb przyszłych użytkowników projektowania uniwersalnego oraz stosowanie innowacyjnych metod projektowych, nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć zgodnie z modelami projektowania uniwersalnego na kierunkach Informatyka, Pedagogika oraz Budownictwo.

Dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia,  12 uczestników dowie się:

- jak uwrażliwiać studentów na pozatechniczne aspekty i skutki wpływu środowiska zbudowanego na człowieka o zróżnicowanej sprawności,

 - pozna odpowiednie techniki i narzędzia do przekazywania wiedzy studentom,

-jak przekazać studentom wiedzę i umiejętności dotyczące: jakie ograniczenia ludzi wynikają z niepełnosprawności, jakie bariery generuje przestrzeń, obiekty i ich wyposażenie w stosunku do osób o zróżnicowanej sprawności,

- jak dokonywać wspólnie ze studentami analizy i definiować podstawy bariery.

 

Szkolenia zostały podzielona na dwa Moduły.

 

Dla  Modułu I zostaną przeprowadzone 2  szkolenia  w wymiarze 32 h  dla uczestników, o tematyce:

- Jak nauczać o dostępności i sposobach  ich zapewnienia .

-Wykorzystanie narzędzi wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z symulatorami rzeczywistymi do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego .

 

Szkolenia dla Modułu II prowadzone będą w  wymiarze 32 h i  będą  uwzględniały  zagadnienia tematyczne dostosowane dla poszczególnych kierunków studiów i potrzeb uczestników.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje na temat harmonogramu udzielanego wsparcia oraz terminów i miejsca realizacji poszczególnych zajęć skierowanych do uczestników projektu, będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elbląg https://pwsz.elblag.pl/projekt-zawodowe-zrozumienie-niepelnosprawnosci.html

 

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 29 października  do 13 listopada 2020 r. do godz. 13.00.

Lista rankingowa zostanie opublikowana 17 listopada 2020 r.

Dokumenty powinny zostać złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1), lub w poszczególnych Dziekanatach.

 


Data publikacji: 29 października 2020

Przewiń do góry