Aktywizowanie młodych ludzi w działalność samorządów lokalnych

Aktywizowanie młodych ludzi w działalność samorządów lokalnych

19 lutego 2020 r. przedstawiciele studentów PWSZ w Elblągu uczestniczyli w spotkaniu młodzieży z Litwy, Danii i różnych części Polski, w ramach projektu realizowanego m.in. przez Euroregion Bałtyk pn. Sieć Grupy Młodzieżowej Południowego Bałtyku (South Baltic Youth Core Gropu Networks). Celem projektu było aktywizowanie młodych ludzi w działalność samorządów lokalnych.

Szymon Pajewski, z-ca przewodniczącej Rady Studentów PWSZ w Elblągu (student II roku filologii angielskiej) omówił funkcjonowanie samorządu studenckiego,  podkreślając rolę współpracy z samorządem elbląskim, szczególnie widocznej podczas różnych działań charytatywnych oraz organizowania corocznego święta studentów –  Turbinaliów. Z kolei przewodnicząca SKN Administracji Bezpieczeństwa Publicznego „Public Safety” Monika Hasić przedstawiła działania studentów naszej uczelni zrzeszonych w różnych organizacjach, kołach i klubach, które korespondują z działaniami samorządowymi. Podkreśliła aktywność studenckich kół naukowych, wolontariatu oraz klubu sportowego, związaną z misją uczelni „[…] polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele”.


Data publikacji: 27 lutego 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry