Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)RekrutacjaTryb studiów
Logopedia - NOWOŚĆ - zamknięta stacjonarny
Pedagogika wczesna edukacja zamknięta stacjonarny
Pedagogika pedagogika medialna otwarta od 16.11 stacjonarny
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią zamknięta stacjonarny
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknięta stacjonarny
Studia menadżersko-prawne ** menadżer usług publicznych otwarta od 16.11 stacjonarny/niestacjonarny
Studia menadżersko-prawne ** menadżer analiz biznesowych otwarta od 16.11 stacjonarny/niestacjonarny


** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej