Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dołącz do grupy rekrutacja na FB

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (cztery semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

SPECJALNOŚĆ adresowana do wszystkich którzy:
- chcą pełne kwalifikacje nauczycielskie i pracować jako nauczyciel wczesnej edukacji lub pedagog specjalny,
- chcą zdobyć dodatkową kwalifikację w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z arteterapią.

wczesna edukacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wczesna edukacja lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Praca dla Ciebie

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, który wybrał moduł wczesna edukacja i kontynuuje kształcenie po I stopniu, uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Może być zatrudniony w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Absolwent studiów II stopnia, który wybrał moduł pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią i kontynuuje kształcenie po I stopniu, uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w internacie, wychowawcy w domu dziecka, pedagoga w szkole podstawowej.

Absolwent studiów II stopnia, który wybrał moduł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i kontynuuje kształcenie po I stopniu na kierunku: pedagogika specjalna, uzyskuje kwalifikacje nauczyciela pedagogiki specjalnej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w placówkach:
- oświatowych,
- opiekuńczych,
- wychowawczych,
- terapeutycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka,
- socjalnych,
- społecznych specjalizujących się w opiece nad osobami dorosłymi, w ramach własnej działalności gospodarczej do samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych.

Dodatkowa rekrutacja do 14.10 Zapisz się ON-LINE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu