Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

podatki i rachunkowość w administracji

kierunek: Administracja
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (7 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarny

Opłata za studia

bezpłatne

 • stosowanie metod pomiaru, ewidencji księgowej,
 • sporządzanie i interpretowanie sprawozdań finansowych,
 • analizowanie i interpretowanie wyników finansowych,
 • wykorzystywanie w pracy odpowiednich systemów informatycznych,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.  Przykładowe miejsca praktyk:

 • organy kontroli skarbowej,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • biura podatkowe.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

 • księgowy,
 • pracownik działu finansowego, zajmujący się finansami oraz pozyskujący środki na jej rozwój,
 • analityk finansowy,
 • doradca podatkowy.

Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie również przydatna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach magisterskich, w tym w szczególności, w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości.

podatki i rachunkowość w administracji
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie