Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

techniki komputerowe w budowie maszyn

kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (8 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • projektowania podzespołów maszyn z wykorzystaniem systemów CAD,
  • stosowania technik obliczeniowych  i symulacji komputerowych,
  • szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping),
  • komputerowego sterowania maszyn i urządzeń,
  • programowania centrów obróbkowych  CNC,
  • stosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania i sterowania  jakością.

techniki komputerowe w budowie maszyn
techniki komputerowe w budowie maszyn

Praca dla Ciebie

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, stosujących nowoczesne techniki komputerowe do projektowania maszyn i urządzeń oraz przygotowania i nadzorowania produkcji.

Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich  jako: konstruktor, technolog programista oraz specjalista z zakresu kontroli i zarządzania jakością. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie