Uczniowie z Malborka w laboratoriach IP

Instytut Politechniczny wzmacnia potencjał dydaktyczny szkół średnich m.in. poprzez prowadzenie warsztatów i wykładów otwartych pt. „INŻYNIEROMIANIA”. W zeszłym tygodniu gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Technicy elektrycy pod opieką dr inż. Tomasza Olkowskiego oraz Stanisława Werschnera zwiedzili laboratoria Instytutu Politechnicznego i odbyli warsztaty z zakresu sterowania i programowania. Zajęcia poprowadził dr inż. Tomasz Samotyjak.

Przyjazd mógł się odbyć dzięki środkom pozyskanym z projektu „Zostań zawodowcem” – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie malborskim dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w powiecie malborskim.          


Data publikacji: 03 grudnia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie