VII Polski Kongres Przedsiębiorczości

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk był jednym z mówców panelu otwierającego VII Polski Kongres Przedsiębiorczości. Kształcenie specjalistów, innowacyjne kierunki kształcenia i nowoczesna baza dydaktyczna to wkład PWSZ w Elblągu w rozwój regionu.

 

W dniach 24-25 października w Olsztynie spotkało się ponad tysiąc osób, którzy podczas blisko 30 paneli dyskusyjnych poruszyli najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia polskiej oraz europejskiej gospodarki. Tematyka tegorocznej edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oparła się między innymi o zagadnienia związane z innowacjami, transferem technologii, rozwojem regionalnym, przedsiębiorczością, rynkiem pracy, ochroną środowiska, przemysłem 4.0, smart city czy medycyną. 


Data publikacji: 25 października 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu