Współpraca z Uniwersytetem w Dubrowniku

Współpraca z Uniwersytetem w Dubrowniku

Na początku czerwca br. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podpisał umowę bilateralną w ramach europejskiego Programu  ERASMUS+ z Uniwersytetem w Dubrowniku z Chorwacji.

Z nowej współpracy będą mogli skorzystać studenci oraz kadra dydaktyczna z kierunku studiów Ekonomia z obu Uczelni.

Uniwersytet w DubrownikuSveučilište u Dubrovniku) jest chorwacką publiczną uczelnią wyższą.  Uniwersytet został założony w 2003 roku, ale nawiązuje do założonego w 1624 roku przez jezuitów Collegium Ragusinum, w którym kształcił się między innymi Ruđer Josip Bošković. W skład uczelni wchodzą następujące jednostki:

  • Wydział Morski
  • Wydział Ekonomii
  • Wydział Elektrotechniki i Technologii Informacyjnych
  • Wydział Mass Mediów

 

W ramach stałego zatrudnienia Uniwersytet w Dubrowniku zatrudnia 257 osób, do działalności dydaktycznej, naukowej i zawodowej - 143 pracowników, w tym 100 lekarzy. 

Elbląska PWSZ może poszczycić się realną współpracą z partnerami międzynarodowymi. Władze cenią sobie współpracę międzynarodową, dlatego w podejmowanych działaniach kładą szczególny nacisk na podtrzymywanie istniejących kontaktów zagranicznych i pozyskiwanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, a jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus + powstał dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni. Elbląska PWSZ do programu przystąpiła w 2005 roku, uzyskując Europejską Kartę Erasmusa, która uprawnia ją do realizowania wyjazdów w ramach programu. Co roku ponad 40 studentów odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich. W obecnym roku akademickim w ramach Programu ERASMUS+ z bogatej oferty kształcenia skorzystało łącznie 21 zagranicznych studentów z: Firat University (Turcja), Recep Tayyip Erdogan University (Turcja), University of South Bohemia (Czechy), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universidad de Oviedo (Hiszpania), z Uczelni z Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).

PWSZ w Elblągu posiada łącznie 30 umów partnerskich w ramach Programu Erasmus+. Dzięki programowi studenci i pracownicy mogą wyjeżdżać do Czech, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Macedonii Północnej , Chorwacji, Włoch, Portugalii, , Grecji, Francji, Bułgarii, na Słowację, Węgry, Litwę i Łotwę.

Erasmus+ jest wspaniałą przygodą, pozwalającą m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

 

 


Data publikacji: 07 czerwca 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie