Wybory uzupełniające do Rady Studentów PWSZ w Elblągu

Terminarz wyborów uzupełniających do Rady Studentów PWSZ w Elblągu

na kadencję 2018 - 2020

 

Skład osobowy Studenckiej Komisji Wyborczej (SKW) powołanej przez Radę Studentów uchwałą Nr 51/2019 i Nr 52/2019 z dnia 3 listopada 2019r.:

1.Szymon Pajewski - przewodniczący
2. Maciej Starostecki – wiceprzewodniczący
3. Dominika Rodziewicz - sekretarz
4. Justyna Bożyk
5. Przemysław Radziewicz
6. Łukasz Werbowy
7. Anita Brzezińska

 

1. Studencka Komisja Wyborcza ogłasza wybory do Rady Studentów PWSZ w Elblągu na kadencję 2018 – 2020 i ustala następujący terminarz czynności wyborczych:

 

1.1.   6 listopada 2019r. - rozpoczęcie przyjmowania kandydatur do wyborów uzupełniających RS (formularz zgłoszeniowy)

1.2   13 listopada 2019r. godz. 15.00 - zakończenie  przyjmowania kandydatur do wyborów uzupełniających RS

1.3.   13 listopada 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów na stronie internetowej uczelni i na Facebooku „PWSZ ELBLĄG” a także „RS PWSZ ELBLĄG”; 

1.4.   20 listopada 2019r. godz. 10:00 – 13:00   – zebranie wyborcze studentów Instytutu Ekonomicznego przy Al. Grunwaldzkiej 137;

1.5.   20 listopada 2019r. godz. 10:00 – 13:00 zebranie wyborcze studentów Instytutu Pedagogiczno - Językowego przy ul. Czerniakowskiej 22; przy Al. Grunwaldzkiej 137, przy ul. Wojska Polskiego 1;

1.6.   20 listopada 2019r. godz. 10:00 – 13:00 zebranie wyborcze studentów Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego przy ul. Wojska Polskiego 1;

1.7.   20 listopada 2019r. godz 10:00 – 13:00 – zebranie wyborcze studentów Instytutu Politechnicznego przy Al. Grunwaldzkiej 137;

1.8.   20 listopada 2019r. godz. 16:00 ogłoszenie wyników wyborów na stronie internetowej uczelni i na Facebooku „PWSZ ELBLĄG” a także „RS PWSZ ELBLĄG”

 

1. Ustalenie zasad sporządzania kart wyborczych oraz warunków powodujących ważność głosów (Studencka Komisja Wyborcza na mocy § 9 Regulaminu Wyborczego do Rady Studentów  PWSZ w Elblągu z dnia 14 października 2010r.):

1) SKW przekazuje wyborcom kartę do głosowania na kandydatów do Rady Studentów sporządzoną w porządku alfabetycznym.

 

2) Wyborcy oddają głos poprzez postawienie na karcie do głosowania nie więcej niż sześciu znaków „X” przy nazwiskach kandydatów, na których głosują, a następnie kartę do głosowania wkładają osobiście do urny wyborczej.

 

3) SKW po zakończeniu głosowania otwiera urnę wyborczą i dokonuje obliczenia liczby głosów oddanych na kandydatów.

 

4) Za ważną uznaje się kartę do głosowania zawierającą nie więcej niż sześć znaków „X” umieszczonych przy nazwiskach kandydatów, na których wyborca głosuje.

 

5) Za nieważną uznaje się kartę do głosowania nieposiadającą żadnego znaku „X”, bądź posiadającą więcej niż sześć znaków „X” umieszczonych przy nazwiskach kandydatów.

 

6) W przypadku, kiedy kandydatów jest więcej niż miejsc mandatowych, a kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, SKW ponawia głosowanie.

 

7) Do Rady Studentów wybrani zostają studenci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów z zastrzeżeniem 8).

 

8) W związku z § 8 ust. 3 Regulaminu Samorządu Studentów z dnia 21.02.2019r., do Rady Studentów wybrany zostaje student Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, który uzyskał największą liczbę głosów spośród studentów tego Instytutu.

 

9) Po zakończeniu procedury wyborczej SKW sporządza protokół i ogłasza nazwiska przedstawicieli do Rady Studentów.

 

Studencka Komisja Wyborcza

PWSZ w Elblągu


Data publikacji: 06 listopada 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie