Wykładowca PWSZ w Elblągu na seminarium przyrodniczym

Wykładowca PWSZ w Elblągu na seminarium przyrodniczym

Na zaproszenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dr Agata Rychter wzięła udział w seminarium  poświęconym pilotażowemu projektowi monitoringu gatunków i siedlisk
przyrodniczych w obszarze morskim. Seminarium odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Podczas spotkania dyskutowano zaproponowane rozwiązania, umożliwiające śledzenie skuteczności działań  ochronnych  oraz  wypełnianie  obowiązków  sprawozdawczych wynikających z obowiązującego prawa unijnego - Dyrektywy Siedliskowej i Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej. Podczas dyskusji również podkreślono, że trzyletni monitoring ocenił stan siedlisk płytkowodnych zalewów, w tym również Zalewu Wiślanego, na stan poniżej dobrego (subGES), co w kontekście planowanych inwestycji nie jest optymistyczną informacją.


Data publikacji: 08 października 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie