XXV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP w Kościelisku

XXV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP w Kościelisku

Krajowa Konferencja to największe wydarzenie szkoleniowe organizowane dla samorządów studenckich z całej Polski. Nasi delegaci od piątku do niedzieli aktywnie uczestniczyli w przygotowanych przez organizatorów panelach dyskusyjnych oraz szkoleniach. Nie zabrakło również międzyuczelnianej integracji, która pozwoliła w nieco kameralny sposób wymienić się doświadczeniami samorządowymi.

Delegaci (Przewodnicząca Rady Studentów PWSZ w Elblągu - Weronika Wójcik, Sekretarz Rady Studentów - Krzysztof Wróblak oraz Członkini z ramienia IPJ - Patrycja Augustyniak) wzięli udział w dwóch szkoleniach, pierwsze - prowadzone przez Grzegorza Kolasińskiego - dotyczyło reklam i promowania mediów społecznościowych. Drugi wybór naszych studentów padł na szkolenie zatytułowane „Co tak naprawdę kryje się za konfliktem w zespole - diagnozuj przyczyny i rozwiąż konflikt” autorstwa znanego psychologa i trenera - Tomasza Waleczko.

Ponad to odbył się szereg paneli dyskusyjnych począwszy od debaty na temat ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, roli studentów w pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po aktywną dyskusję z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrem Müllerem. Nie zabrakło również powrotu do przeszłości - „25 edycji Krajowej Konferencji PSRP - kiedyś a dziś” - to tytuł ostatniego panelu zamykającego krajową konferencję. Udział wzięli w nimi byli przewodniczący PSRP, którzy sentymentalnie opowiadali o zmianach, jakie zaszły przez lata.

Łącznie w wydarzeniach związanych z XXV Konferencją udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Wiceminister Piotr Müller, prof. dr hab. Krzysztof Diks (Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej), prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), mgr inż. Zuzanna Mieszkowska (Członkini Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz wielu prezesów, przedstawicieli firm sponsoroskich i szkoleniowców.  

Ostatniego wieczoru odbył się uroczysty bankiet, podczas którego nie zabrakło gromkiego 100 lat z racji 25-lecia Krajowej Konferencji oraz 18-lecia jej organizacji w Kościelisku. Organizatorzy przygotowali ogromny tort, szampana oraz dobrą zabawę do białego rana.


Data publikacji: 16 kwietnia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu