Nabór na studia nadal TRWA! Zapisy przedłużone do 18 października!

Nabór na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przedłużony! Ruszył II ETAP rekrutacji dodatkowej.

 Aby zostać przyjętym na studia należy do dnia 18 października 2018:

  1. zarejestrować się w internetowej rejestracji kandydatów IRK, pod adresem: https://irk.pwsz.elblag.pl/pl/
  2. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
  3. złożyć komplet dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na wybrany kierunek (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
  • kandydaci na studia I stopnia: poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kopię świadectwa dojrzałości,
  • kandydaci na studia II stopnia (magisterskie): poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów I albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,
  • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopię dowodu tożsamości poświadczoną przez uczelnię,
  • zaświadczenie lekarskie

Dodatkowo:

  • kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

WIĘCEJ INFORMACJI I DOSTĘPNA OFERTA TUTAJ

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

W dalszym ciągu można zapisywać się również na studia podyplomowe. Szeroka oferta kierunków studiów podyplomowych znajduje się na stronie: http://www.pwsz.elblag.pl/podyplomowe.html

Nie zwlekaj! – zapisz się na wymarzony kierunek i studiuj bezpłatnie w Elblągu.

 

 


Data publikacji: 21 września 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie