Szanowni Studenci ostatniego roku przed obroną

Ukazało się Zarządzenie Rektora PWSZ Nr 26/2020 z 27.04.2020 w sprawie zasad i organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
koronawirusa - http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2020/2020_26.pdf.  Prosimy się z nim zapoznać.

W zarządzeniu są 2 załączniki- oświadczenia. Skan odpowiedniego druku należy przesłać ze swojego maila uczelnianego na maila do dziekanantu do dnia 05.05.2020.

zał. 1- oświadczenie - jeśli wyrażają Państwo zgodę na egzamin dyplomowy (licencjacki, inżynierski, magisterski)* w trybie zdalnym.

zał. 2- oświadczenie - jeśli nie wyrażają Państwo zgody na egzamin dyplomowy (licencjacki/inżynierski/magisterski)* w trybie zdalnym.

 

Odnośnie § 2 pkt. 4 Zarządzenia - link generowany będzie przez pracownika Dziekanatu i wysyłany do Państwa na maila uczelnianego.

 

* Terminy obron będą wyznaczane stopniowo dla studentów, którzy w terminie (do 05.05.) dostarczą odpowiedni druk.

* Studenci, którzy nie otrzymali informacji od starosów i linku do szkolenia 30.04. proszeni są o kontakt e-mailowy z dziekanatem IE.