Zdobądź uprawnienia do nauczania języka angielskiego

Zdobądź uprawnienia do nauczania języka angielskiego

Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej .

Studia skierowane są do nauczycieli wczesnej edukacji,  którzy  posługują się językiem angielskim i chcą uzupełnić  kwalifikacje uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Część zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów będzie prowadzona  w języku angielskim.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć na studiach: 09 marca 2018.

Dokumenty (podanie,  odpis dyplomu) przyjmowane są  w terminie do 16 lutego 2018 przez Ewę Kłosowicz ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (Kwestura), tel. 55 629 0522 .

Informacji udzielają:
1.mgr Sylwia Góralewicz (kierownik)
Turn on Javascript!
tel. 55 629 0706

2.mgr Ewa Kłosowicz (sekretarz)
Turn on Javascript!
tel. 55 629 0522

Szczegółowe informacje o w/w studiach na stronie uczelni: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej .

Studia zostaną uruchomione z chwilą zebrania odpowiedniej liczby uczestników.


Data publikacji: 25 stycznia 2018

Powiązane artykuły


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie